tidsregistrering

Brug dine resourcer optimalt med tidsregistrering

Written by Lotte Hindsberg

Der er flere gode grunde til, at du som virksomhedsejer går over til tidsregistrering, og grundene har nødvendigvis intet at gøre med, at du vil kontrollere dine medarbejdere.

Du kan benytte dig af tidsregistrering til sikre dig at dine medarbejdere får udbetalt løn korrekt og til tiden og det mindsker muligheden for at der begåes fejl. Både fra din eller dine medarbejders side. 

Arbejder dine medarbejdere f.eks. efter et fast skema, er det nemt at følge med og se om de har glemt at registere deres timer og bede dem om at få det gjort inden der skal udbetales løn.

Få overblik over din virksomheds resourcer

En anden fordel ved at have et tidsregistrerings system er at du nemmere får et overblik over din virksomheds resourcer. Hvem er på arbejde og hvem er på ferie. Det giver dig mulighed for bedre at planlægge og udnytte dine medarbejdere tid bedre. Noget af det mest omkostningstunge der findes i en dansk virksomhed er lønomkostninger.

Det kan også være at du finder ud af, at du ikke har nok medarbejdere på arbejde til at de kan klare de opgaver, der må være og så har du mulighed for at gøre noget ved den udfordring, inden at du skal til at udbetale overarbejdspenge til dine medarbejdere. Du har mulighed for at se om du kan rykke opgaver, omprioritere eller om du skal ansætte nogle flere. Måske for en kortere periode.

Du kan også vælge at se hvor mange timer der bliver brugt på en opgave og ud fra det vurdere om du reelt har tjent penge på opgaven eller om du fremover skal tage en højere pris for en lignende opgave.

Du kan også se hvor mange timer hver enkelt medarbejder bruger på forskellige opgaver og vælge at tilføje ekstra resourcer eller om de skal have andre opgaver. 

About the author

Lotte Hindsberg

Leave a Comment